Visie

FUN & FORMATION, PLEZIER & PROGRESSIE

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) zagen de resultaten van hun, ondertussen gelauwerd, onderzoek in samenwerking met buitenlandse partners en de KU Leuven sinds 2014 resulteren in een totale hervorming van het jeugdvoetbal. De rechten van het kind staan centraal en worden bekrachtigd via de kernwoorden ‘Fun & Formation’. Wij sluiten ons als club helemaal aan bij de vernieuwende denkwijze van beide organen en zullen hier en daar gepersonaliseerde accenten leggen.

In deze leidraad, en bijgevolg in alle gelederen van de jeugdopleiding van onze club, zal het kind centraal staan. Het plezier (fun) en de evolutiecurve (formation) van het kind bepalen de manier waarop wij zullen werken evenals wat wij van de ouders, de kinderen, de opleiders en het bestuur zullen verwachten. Alle details vind je terug in het document “Sportieve Leidraad”.

Jeugdopleidingsplan

Sportieve Leidraad

Visie

Doelstellingen korte termijn

Doelstellingen lange termijn

Samenwerkingsovereenkomst met FC Moorsel

Samenwerkingsovereenkomst met andere clubs