Wereld Downsyndroom Dag

  • 21 maart 2022
  • Administrator
  • Special

Sinds 2006 wordt op 21 maart wereldwijd ‘Wereld Downsyndroom Dag’ (World Down Syndrome Day) gehouden. Op deze dag wordt er extra aandacht besteed aan mensen met deze afwijking, maar ook aan de mensen die aan hen zorg verlenen.

Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een verstandelijke beperking, typerende uitwendige kenmerken en soms met bepaalde medische problemen. Het wordt veroorzaakt doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt (in plaats van in tweevoud). Vandaar ook de datum van 21-3 voor ‘Wereld Downsyndroom Dag’.

Het syndroom komt voor op ongeveer 4,6 van de 10.000 geboortes en in alle bevolkingsgroepen.

Wereld Downsyndroom Dag

Sinds 2012 is ‘Wereld Downsyndroom Dag’ een door de Verenigde Naties officieel erkende dag.

In Vlaanderen draagt men op 21 maart twee verschillende sokken om betrokkenheid en steun te tonen aan personen met het syndroom van Down en om te tonen dat verschillend zijn OK is.