Word trainer: Trainer B/UEFA B Voetbal

  • 29 juni 2022
  • Administrator
  • Nieuws

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve voetballers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het voetbal, teneinde hen via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken.